Problematyka:

    • Aktualne kierunki rozwoju geoinformacji
    • Projektowanie i wdrożenia infrastruktury geoinformacyjnej
    • Zarządzanie zbiorami danych geoinformacyjnych
    • Analizy przestrzenne w zrównoważonym rozwoju
    • Geoinformacja w rejestrach publicznych – rozwiązania prawne i organizacyjne
WordPress Video Lightbox Plugin