dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek (Poland) – Przewodniczący komitetu naukowego

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ (Poland) – Vice-przewodnicząca komitetu naukowego

dr hab inż. Anna Bazan-Krzywoszańska (Poland)
prof. Dr. Ahmet Beycioğlu PhD (Turkey)
prof. dr hab. inż. Janusz Bujak (Poland)
dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, prof. UWM (Poland)
dr hab inż. Magdalena Dobiszewska, prof. UTP (Poland)
dr hab inż. Maciej Dutkiewicz, prof. UTP (Poland)
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak (Poland)
prof. Tullio Giuffrè (Italy)
prof. Anna Grana (Italy)
prof. Tomáš Hanák (Czech Republic)
prof. dr hab. ir. Joost Van Hoof  (Netherlands)
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW (Poland)
prof. Nataliya Kablak (Ukraine)
prof. dr hab. inż. Roman Kadaj (Poland)
dr hab. inż. Jan Kazak (Poland)
dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP (Poland)
dr hab. inż. Janusz Kwiecień, prof. UTP (Poland)
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP (Poland)
dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. UP (Poland)
dr hab. inż Agnieszka Leśniak, prof. PK (Poland)
dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ (Poland)
dr hab. Olesia Maksymovych, prof. UTP (Poland)
prof. Tatyana Mokritska (Ukraine)
prof. Carlos Moreira (Portugal)
prof. Eduardo Natividade (Portugal)
prof. dr. -ing. Stefan Plaum (Germany)
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki (Poland)
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Poland)
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ (Poland)
prof. dr hab.inż. Daniel Słyś (Poland)
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz (Poland)
dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Poland)
prof. dr Jolanta Tamošaitienė (Lithuania)
dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW (Poland)
dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. UTP (Poland)
prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski (Poland)
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW (Poland)
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska (Poland)

WordPress Video Lightbox Plugin