Konferencja odbędzie się pod następującymi patronatami

Patronat Honorowy
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Tomasza Topolińskiego
Patronat Honorowy
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza
Patronat Honorowy
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Rafała Bruskiego
Patronat Honorowy
Głównego Geodety Kraju
Waldemar Izdebski
Patronat Honorowy
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Zarząd Główny
Sekcja Geodezji Inżynieryjnej
Patronat Honorowy
Międzynarodowej Federacji Geodetów
Fédération Internationale des Géomètres
Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure

Patronat medialny

Przegląd geodezyjny

Patronat medialny

Geodeta

Patronat medialny

Materiały budowlane

WordPress Video Lightbox Plugin